Nezapomínejte na důstojnost

Vládne na vašem pracovišti napjatá atmosféra? Chcete zapracovat na to, aby vaši podřízení byli spokojení a dosahovali požadované cíle? Aby práce každého bavila, musí být i kvalitní motivace. Nejde jen zadávat úkoly, kritizovat, když nejsou splněné, ale musí se hledat i pozitiva a často chválit. Pokud se vám nelíbí práce vašich zaměstnanců, křikem a výpovědí se nic nevyřeší. Lepší je zachovat svoji důstojnost i svých podřízených, promluvit si mezi čtyřma očima a kritiku podat tak, aby to podřízeného spíš povzbudili, než dorazilo. Dá se tohle všechno naučit? Budete se divit, ale ano. Díky nabídce kurzů vzdělávací agentury MotivP.

Vědí, že pracují dobře?

Teď se stačí zamyslet, jestli vaši zaměstnanci slyší víc pochvaly nebo kritiky. Asi většina z vás si uvědomí, že spíš nadáváte, než někoho chválíte. A to nejen v pracovním, ale i osobním životě. Je čas to změnit. Vždyť motivace je tak nádherný komunikační nástroj, že by byla škoda ho zanedbat. Celý život je vlastně škola učení. Každý si zaslouží vědět, jak na tom v očích jiných je.